Legislatie

ART. 155 Facturarea

(1)  În înţelesul prezentului titlu sunt considerate facturi documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în format electronic, dacă acestea îndeplinesc condițiile stabilite în prezentul articol. (2) Orice document sau mesaj care modifică...
Read More

TVA la incasare

Începând cu 1 ianuarie 2013, anumiti contribuabili vor emite facturi cu plata TVA-ului la incasarea facturii si nu la emiterea ei. Reglementarile in vigoare obliga astfel firmele respective sa treacă pe facturile emise mentiunea “TVA la încasare”....
Read More

Elemente obligatorii factura

Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii: a) numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic; b) data emiterii facturii; c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data...
Read More