Termeni si conditii

Clientul poate utiliza EasyBill numai dacă acceptă în prealabil prezentii Termeni de Utilizare. Pentru evitarea oricarui dubiu, facând clic pe butonul “ÎNREGISTRARE”, sau “AUTENTIFICARE”, prin comandarea, accesarea sau utilizarea EasyBill, Clientul este de acord cu aceşti Termeni de Utilizare.

1.     Scop

Furnizorul va acorda o licenţă limitată, pentru uz propriu, neexclusivă şi netransferabilă de a folosi EasyBill.

Clientul poate utiliza EasyBill numai pe durata unei Perioade de Abonare valide. În această perioadă, în funcţie de pachetul achiziţionat Clientul poate să-şi definească unul sau mai mulţi utilizatori care pot accesa EasyBill (“Utilizatorul”).

2.     Opţiuni de Facturare

Suma de plată pentru EasyBill este specificată într-un Document Tranzacţional după cum urmează:

Taxa de abonament pentru oferta EasyBill este facturată anual, trimestrial sau lunar pe perioada de timp specificată în Documentul Tranzacţional. Suma plătibilă pentru fiecare ciclu de facturare va avea ca bază de calcul taxa de abonament anuală şi numărul de cicluri de facturare dintr-un an.

Oferta de servicii de consultanta aferente setarii contului, configurarii, personalizarii va fi facturată iniţial, după cum este specificat în Documentul Tranzacţional.

3.     Crearea Contului şi Accesul

Atunci când Utilizatorii EasyBill se înregistrează pe site, se creaza automat un cont (“Cont”), care are ataşată o parolă. Clientul are responsabilitatea de a se asigura că fiecare Utilizator EasyBill gestionează şi actualizează informaţiile Contului.

Clientul are responsabilitatea de a se asigura că fiecare Utilizator EasyBill îşi protejează ID-ul şi parola Contului şi controlează cine poate accesa un Cont de Utilizator EasyBill sau cine poate utiliza EasyBill în numele Clientului.

4.     Proprietate

Aceşti Termeni de Utilizare nu vor transfera niciun drept de proprietate asupra EasyBill. Toate drepturile, titlurile si interesele asupra EasyBill si în orice idei, know-how si programe dezvoltate de Furnizor în cursul furnizarii de servicii tehnice, inclusiv orice îmbunatatiri sau modificari facute EasyBill vor ramâne permanent sub proprietatea Furnizorului. Recunoasteti si sunteti de acord ca EasyBill este licentiat, nu vândut. Nu veti elimina, modifica sau altera orice drept de autor, marci comerciale sau notificarile privind drepturile de proprietate ale Furnizorului cuprinse în EasyBill, inclusiv, dar fara limitare, la orice astfel de notificare continuta pe medii fizice si/sau electronice sau documentatie, în oricare dintre resursele din timpul derularii si/sau în orice prezenta pe web sau notificari generate pe internet, coduri sau alte aplicatii continute initial create de EasyBill sau în alte arhive sau copii de siguranta, daca este cazul.

5.     Transferul EasyBill

Nu aveti dreptul sa transferati orice drept de licenta sau alt control asupra EasyBill.

6.     Suspendarea şi Terminarea

Suspendarea

În eventualitatea unei încălcări a Termenilor de Utilizare sau a oricăror alte înţelegeri dintre părţi, a unei însuşiri ilegale a proprietăţii intelectuale sau a încălcării legii aplicabile de către un Utilizator EasyBill sau de către Client, Furnizorul are dreptul de a suspenda accesul Utilizatorului/Clientului la EasyBill şi/sau de a şterge oricând conţinutul necorespunzător pentru o perioadă care va fi decisă în mod discreţionar de căte Furnizor.

Furnizorul va trimite o notificare Clientului cu privire la orice acţiune de suspendare.

Suspendarea Contului Clientului duce la suspendarea tuturor Conturilor Utilizatorilor pentru Clientul respectiv.

Terminarea

Furnizorul poate înceta accesul Clientului/Utilizatorilor la EasyBill atunci când (i) Clientul/Utilizatorul nu respectă Termenii de Utilizare sau a oricăror alte înţelegeri dintre părţi şi situaţia de nerespectare nu este remediată în termen de 5 zile după primirea unei notificări scrise din partea Furnizorului şi (ii) Clientul nu respectă obligaţiile de plată asumate în temeiul prezentelor Termeni de Utilizare.

La terminare, accesul Clientului şi alte drepturi privind EasyBill încetează. După momentul încetării drepturilor de folosire a EasyBill, Clientul şi Utilizatorii trebuie să înceteze orice utilizare ulterioară a EasyBill.

Încetarea accesului Clientului la Cont duce la încetarea accesului tuturor Utilizatorilor la Conturile lor pentru Clientul respectiv.

7.     Mentenanţa de Urgenţă şi Mentenanţa Planificată

Furnizorul poate efectua operaţii de mentenanţă planificată regulat în ferestrele de mentenanţă definite. Pot apărea şi alte perioade de nefuncţionare, planificate sau neplanificate. EasyBill nu va fi disponibil pe durata acestor perioade.

La solicitarea dvs. si dupa plata unei taxe corespunzatoare, aveti dreptul de e beneficia de servicii de asistenta tehnica, inclusiv corectii, remedieri si îmbunatatiri ale EasyBill asa cum sunt disponibile general din partea Furnizorului în conformitate cu termenii de întretinere valabili în acel moment pentru nivelul de întretinere corespunzator achizitionat de dvs.

8.     Actualizări

Aceşti Termeni de Utilizare se aplică pentru toate îmbunătăţirile, modificările, variaţiile, revizuirile, actualizările, suplimentele, componentele adăugate şi înlocuirile pentru EasyBill (numite colectiv “Actualizări”), pe care Furnizorul le poate furniza sau face disponibile pentru EasyBill. Clientul autorizează Furnizorul şi este de acord că acesta poate, să transmită automat, să acceseze, să instaleze şi să furnizeze în alt fel Actualizări pentru EasyBill fără notificare şi fără a fi necesară obţinerea consimţământului Clientului. Furnizorul nu are nicio obligaţie cu privire la, şi nimic din aceşti Termeni de Utilizare nu poate fi interpretat pentru a pretinde ca Furnizorul să creeze, să furnizeze sau să instaleze Actualizări.

9.     Actualizările Termenilor de Utilizare

Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica în viitor aceşti Termeni de Utilizare pe durata Perioadei de Abonare şi conform cerinţelor legislaţiei aplicabile, prin furnizarea către Client a unei notificări despre o astfel de modificare a termenilor cu cel puţin 5 zile înainte. Reînnoirile abonamentului vor fi guvernate de Termenii de Utilizare în vigoare la momentul reînnoirii.

10.Confidenţialitatea şi Securitatea Datelor

Clientul este de acord să obţină toate consimţămintele, autorizările şi aprobările cerute de lege şi să facă toate dezvăluirile necesare înainte de (i) includerea unor date cu caracter personal în EasyBill şi (ii) utilizarea EasyBill.

Clientul confirmă şi acceptă faptul că este singurul responsabil pentru orice date cu caracter personal care pot fi incluse în EasyBill de către acesta sau Utilizatori. Clientul este singurul responsabil pentru determinarea scopurilor şi mijloacelor de procesare a datelor cu caracter personal în baza prezenţilor Termeni de Utilizare.

În urma trimiterii de către Client a unei cereri scrise, după terminarea sau expirarea acestor Termeni de Utilizare, Furnizorul va distruge sau va returna Clientului întregul conţinut pe care Clientul l-a stocat pe EasyBill.

În cazul în care legile aplicabile privind protecţia datelor îi cer Clientului sau unui controlor al datelor Clientului să asigure accesul la datele personale sau să furnizeze informaţii despre acestea oricărei persoane sau unei autorităţi relevante, Furnizorul va coopera în mod rezonabil cu Clientul pentru furnizarea acestor informaţii sau a accesului.

Mai multe detalii se regasesc in Politica noastra de Confidentialitate a datelor.

11.Practicile privind Securitatea

Furnizorul implementează şi menţine practici şi proceduri, care pot fi revizuite periodic, pentru sistemele utilizate pentru găzduirea şi operarea EasyBill. Aceste practici şi proceduri au scopul de a reduce vulnerabilitatea sistemelor noastre faţă de pierderile accidentale, intruziunile ilegale, accesul, dezvăluirea sau modificarea neautorizată sau  comportamentul necorespunzător care pot interfera cu, deturna sau afecta în alt fel conţinutul sau utilizarea de către Client a EasyBill. La cerere, Clientul poate obţine o descriere a practicilor şi procedurilor aplicabile pentru EasyBill, incluzând măsurile tehnice şi operaţionale aplicabile. Clientul este responsabil pentru a se stabili dacă aceste practici şi proceduri sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea cerinţelor Clientului. Prin utilizarea EasyBill, Clientul confirmă acceptarea practicilor şi procedurilor Furnizorului şi faptul că acestea sunt adecvate pentru scopurile Clientului.

Furnizorul nu oferă nicio declaraţie sau garanţie cu privire la funcţiile de securitate ale EasyBill.

12.Despăgubiri

Clientul este de acord să despăgubească, să apere şi să considere Furnizorul fără răspundere împotriva oricărei pretenţii ale unei terţe părţi apărute din sau în legătură cu: 1) încălcarea Termenilor de Utilizare de către Client sau oricare Utilizator EasyBill; sau 2) conţinutul creat în cadrul EasyBill sau furnizat, încărcat sau transferat către EasyBill de către Client sau oricare Utilizator EasyBill.

Sub nicio forma Furnizorul nu va fi responsabil pentru niciun prejudiciu, inclusiv pierdere a profiturilor sau datelor sau orice prejudiciu direct sau indirect rezultând din utilizarea sau imposibilitatea de a folosi software-ul sau orice data oferită cu acesta, chiar daca Furnizorul a avut cunoştinţă de posibilitatea unor astfel de prejudicii sau pentru orice revendicare din orice alta parte. Sub nicio forma, raspunderea Furnizorului pentru prejudiciile mentionate nu va depasi 50 RON.

13.Taxe

Preturile nu includ taxe. Daca Furnizorul este obligat sa plateasca orice taxa de vânzare si utilizare, taxa pe bunuri si servicii, taxa pe valoare adaugata sau orice alte taxe în legatura cu comanda dvs., altele decât taxele bazate pe venitul Furnizorului, aceste taxe vor fi facturate catre si platite de catre dvs.

14. Autentificarea cu Provideri Externi de Identitate

  • Va puteti autentifica autentifica si crea un cont in programul de facturare EasyBill folosind unul dintre providerii externi de identitate (Apple, Google sau Facebook).
  • Acest proces de autentificare respecta cele mai inalte standarde de securitate si utilizeaza protocoale sigure, cum ar fi OAuth2 si OpenID Connect, pentru a proteja informatiile dvs. personale si confidentiale.
  • La momentul autentificarii cu un provider extern de identitate, EasyBill va solicita si va obtine numai adresa dvs. de email.
  • Aceasta adresa de email va fi folosita exclusiv pentru a va permite sa va configurati si sa utilizati contul EasyBill, precum si pentru a va trimite comunicari specifice platformei noastre, cum ar fi notificari legate de cont sau actualizari ale serviciilor.
  • Ne angajam sa protejam confidentialitatea informatiilor dvs. personale si sa le utilizam numai in scopurile mentionate in acesti Termeni si Conditii.
  • EasyBill nu va transmite adresa dvs. de email catre terte parti in scopuri de marketing sau publicitate si nu va utiliza informatiile dvs. personale in acest sens.
  • Aveti dreptul de a accesa, corecta, actualiza sau sterge informatiile personale pe care le furnizati in cadrul autentificarii sau in contul dvs. EasyBill. Pentru a exercita aceste drepturi, autentificati-va in aplicatia si stergeti datele dorite din meniul Setari.

Folosind serviciile noastre, sunteti de acord cu toti Termenii si Conditii nostri, inclusiv cele referitoare la logarea cu provideri externi de identitate.

EasyBill isi rezerva dreptul de a modifica acesti Termeni si Conditii in orice moment, cu notificare prealabila utilizatorilor.